CZ | EN
  • Naše kancelář se zabývá projektováním nosných konstrukcí, od studie až po výrobní a montážní dokumentaci. Zaměřujeme se především na ocel, hliník, sklo a dřevo. Díky externím spolupracovníkům jsme schopni nabídnout také řešení navazujících železobetonových konstrukcí.
  • Dále se věnujeme projektování obvodových plášťů budov od architektonické studie po detailní řešení, včetně statického posouzení skleněných, hliníkových a ocelových prvků.
  • Významnou částí naší pracovní náplně je inženýrská činnost, převážně technické dozory na stavbách.
  • Samozřejmostí je možnost vypracování dokumentace v anglickém a německém jazyce, alternativně v ruštině, polštině a slovenštině.
  • Projekční kancelář Fevia s.r.o. vznikla v prosinci roku 2009. Její činnost navazuje na dvouleté období od konce roku 2007, kdy její nynější zaměstnanci pracovali na společných projektech jako samostatní živnostníci. V současné době firmu tvoří tým osmi inženýrů.
 

Profesní životopisy:

Ing. František Pospíšil

Ing. Zdeněk Horníček

Ing. Martin Krajíček

Ing. Michal Lukášek

Ing. Dušan Fialka


Ing. František Pospíšil vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby. Od roku 1971 pracoval v brněnské pobočce společnosti Vítkovice jako projektant ocelových mostních konstrukcí. Po roce 1989 zahraniční praxe s působností v Rakousku a Německu. Mezi roky 1996 až 2007 spolumajitel projekční kanceláře OKF. Je autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, člen ČKAIT a ČSSI. Ve funkci projektanta ocelových mostů působil např. u projektu mezinárodně oceněného mostu přes Prokopské údolí, či u řady velkých dálničních mostů na dálnici D47. Ve funkci technického dozoru investora působil při dílenských a montážních přejímkách např. na stavbách I/56 Prodloužená Místecká a I/52 Brno-Rajhrad.
Ing. Zdeněk Horníček vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby. Mezi roky 1996 až 2007 projektant v projekční kanceláři OKF, specializace na spřažené ocelobetonové mosty. Je autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, člen ČKAIT. Ve funkci projektanta ocelových mostů působil např. u projektů velkých dálničních mostů přes řeku Odru a přes řeku Ostravici na dálnici D47, či mostu přes Lochkovské údolí na SOKP. Ve funkci technického dozoru investora působil při dílenských a montážních přejímkách např. na stavbách I/56 Prodloužená Místecká, či D4709.
Ing. Martin Krajíček vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukce a statika staveb. 1999 - 2001 projektant ve firmě Metal Progres, specializace obvodové pláště a tepelná technika, zkušenosti z přípravy výroby a stavby. 2002 - 2007 působil v projekční kanceláři OKF, kde se věnoval mimo jiné rekonstrukcím, dostavbám a zesilováním nosných ocelových a dřevěných konstrukcí, projektování prosklených obvodových plášťů. 2007 - 2009 pracoval jako projektant a statik v české pobočce americké inženýrské firmy Fluor and Daniel, specializace na petrochemii a energetiku.
Ing. Michal Lukášek vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby. 2002 - 2007 projektant v brněnské kanceláři OKF, kde se podílel na projektech ocelových konstrukcí občanských staveb, průmyslových hal, silničních mostů, lávek pro pěší, dále spolupracoval na tvorbě výrobních dokumentací prosklených obvodových plášťů administrativních budov v České i Slovenské republice.
Ing. Dušan Fialka vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Konstrukce a statika staveb. 2004 - 2007 působil v projekční kanceláři OKF, kde se podílel na projektech ocelových konstrukcí významných staveb, jako Moravský zemský archiv v Brně, Univerzitní kampus MU Brno a další. Specializuje se na výpočty a posuzování požární odolnosti ocelových prvků.
 

 

Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz