CZ | EN
foto foto foto foto  

Rozhledna Město Albrechtice

Zákazník: Bögl a Krýsl, k.s.

Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení stavby

Realizace projektu: 03/2011 - 09/2011

Rozhledna vznikla rekonstrukcí a nástavbou 2 nepoužívaných telekomunikačních věží. Projektování předcházelo geodetické zaměření skutečné geometrie, dále byly ověřeny dimenze profilů všech stávajících prvků, tloušťky trubek zjištěny ultrazvukovým tloušťkoměrem. Nástavby věží, lávka a schodiště ze standardních profilů IPE, UPE, HEA, HEB, TR. Pokrytí slzičkovým plechem nebo pororošty. Nové konstrukce žárově zinkovány, stávající opatřeny nátěrem. Výška věží cca 30 metrů, rozpětí lávky 16 metrů. Původní koncept z předchozího stupně nevyhovoval ani ze statického, ani dynamického hlediska (přetížené ocelové prvky, nestabilní základ, výrazná odezva na vandalismus). Z toho důvodu bylo rozhodnuto o ukotvení systémovými táhly MacAlloy z ušlechtilé oceli S 460.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto  
       
       
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz