CZ | EN
foto foto foto foto  

Technický dozor investora na stavbě haly STK Dolní Břežany

Zákazník: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Stupeň projektu: Technický dozor

Realizace projektu: 06/2011 - 08/2011

V rámci zajištění technického dozoru na stavbě haly jsme investorovi poskytovali průběžné sledování výstavby ocelové konstrukce a opláštění s okamžitým připomínkováním jednotlivých zjištěných nedostatků, přičemž kontrolována byla zejména úplnost realizační dokumentace, geometrické odchylky, výchylky a parametry konstrukce předepsané evropskými normami na provádění, kvalita provedení a tloušťky protikorozních nátěrů, úplnost předávací dokumentace stavby.

- ZPĚT -

foto      
       
       
       
       
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz