CZ | EN
foto foto foto foto  

Terasa a interiérová schodiště RD Lelekovice

Zákazník: Kyzlink, s.r.o.

Stupeň projektu: Realizační dokumentace OK

Realizace projektu: 06/2010

Terasa rodinného domu je vynášena ocelovými nosníky kotvenými do stropní konstrukce. Mezi nosníky jsou uloženy dřevěné trámy, na kterých je položena pochozí vrstva terasy. Zábradelní sloupky jsou šroubovány do ocelových nosníků.

Interiérová schodiště jsou navržena jako "mlynářská" s vystřídanými stupni. Stupnice i podstupnice jsou plné z plechu, podporované zalomenou schodnicí taktéž z plechu, vše tl. 10 mm. Schodiště jsou vyrobena v celku jako jeden svařovaný dílec.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto    
       
       
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz