CZ | EN
foto foto foto foto  

Víceúčelové centrum Galerie Harfa Praha

Zákazník: Megamont s.r.o.

Stupeň projektu: Výrobní dokumentace

Realizace projektu: 12/2009 - 06/2010

Z větší části pohledové nosné ocelové konstrukce světlíků S1 a S2. Příhradové vazníky z trubek a HEA profilů, v horní a dolní části eliptické prstence ze svařovaných uzavřených profilů. Sloupy z trubek nebo svařovaných T-profilů, pro ztužení použity systémová táhla s pohledovými koncovkami. V některých částech je konstrukce řešena poměrně netypicky. Je to dáno faktem, že světlíky jsou umístěny přes dilataci, z důvodu prosklení však musí tvořit jeden pevný celek. Část dolních prstenců je proto uložena na elastomerových ložiscích umožňujících vodorovný posun.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz