CZ | EN
foto foto foto foto  

Dopravní terminál v Novém Městě na Moravě

Zákazník: Kajak s.r.o.

Stupeň projektu: Zadávací dokumentace OK a realizační dokumentace OK

Realizace projektu: 07/2011 - 10/2011

Jedná se o šroubovanou pozinkovanou obousměrně rámovou jednopodlažní konstrukci výšky max. 4 m sloužící jako přístřešek či čekárna půdorysně nepravidelného tvaru přiléhajícího ke stávající nádražní budově. Sloupy z trubkových profilů mají nepravidelný rastr a jsou založeny na ŽB základových patkách. Vodorovné příčle a podélníky z válcovaných I profilů jsou k hlavicím sloupů připojeny pomocí momentových šroubovaných přípojů. Některé příčné nosníky jsou kotveny do cihelného zdiva stávající budovy. Krajní žlabové"nosníky jsou navrženy jako svařované, částečně uzavřené profily umožňující skryté vložení klempířských žlabů odvodnění střechy. K vodorovným prvkům, které jsou doplněny připojovacími tenkostěnnými U profily, je připojen trapézový plech. Po celém obvodu konstrukce jsou navrženy pohledové příhradové vazníky výšky 1,3 m z jäklových profilů, které jsou připojeny z čela ke sloupům. Na vazníky jsou přikotveny pohledové pororošty. V celé ploše je navržen pororoštový podhled přikotvený k rastru z tenkostěnných profilů "C" či jäkl, které jsou vyvěšeny z nosné konstrukce či trapézového plechu.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
foto foto foto foto
       
       
       
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz