CZ | EN
foto foto foto foto  

Lávka Nová Karolina Ostrava

Zákazník: Link projekt, s.r.o.

Stupeň projektu: Realizační dokumentace OK

Realizace projektu: 11/2010 - 01/2011

Oblouková lávka s mezilehlou mostovkou. Krajní pole trámu je uloženo na 4 podporách stávající ŽB konstrukce obchodně-zábavního centra. Konec trámu je vetknut do železobetonové opěry. Oblouky leží ve skloněných rovinách. Celková délka lávky je 145,9 m. Rozpětí oblouků v patě je 102 m, výška oblouků je 26,8 m.
Trám šířky 4,6 m je navržen jako ocelový torzně tuhý nosník s převislými konci, tvořený dolní vodorovnou pásnicí, dvojicí šikmých stojin, horní ortotropní mostovkou ve střechovitém příčném spádu a konstrukcí říms. V místě vstupů do OZC je trám vykonzolován.
Oblouky jsou s ohledem na kroucení způsobené připojením závěsů navrženy jako svařované truhlíky o rozměru 0,45 m x 0,55 m. Křížení s trámem je mimoběžné, spojení obou konstrukčních prvků je zajištěno truhlíkovým příčníkem rovnoběžníkového průřezu. Spojení je navrženo jako rámové, příčník spolu s dolní částí oblouků vytváří příčný polorám přenášející vodorovné účinky od větru.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
       
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz