CZ | EN
foto foto foto foto  

NGK Ceramics Polska 2nd Factory Gliwice

Zákazník: TAKENAKA EUROPE GMBH

Stupeň projektu: Dokumentace pro stavební povolení se zajištěním autorizace pro polské úřady, Realizační dokumentace, Výrobní dokumentace konstrukce pro zásobníky na sypké hmoty

Realizace projektu: 10/2011 - 02/2013

Předmětem projektu bylo celkem 935 tun ocelových konstrukcí, z toho 515 tun tvořila konstrukce střechy a 420 tun ostatní konstrukce, které funkčně doplnily základní železobetonový jedno až třípodlažní skelet objektu o půdorysných rozměrech 170 x 110 m. Konstrukce střechy byla navržena z příhradových svařovaných průvlaků uložených pomocí ocelových stoliček na ŽB sloupech v rastru převážně 18 x 18 m, doplněných příhradovými vaznicemi šroubovanými k průvlakům. Ztužení střechy je zajištěno soustavou táhlových křížových ztužidel a trubkových vzpěr. Z ostatních konstrukcí lze zmínit dráhy pro podvěšené mostové jeřáby a pojízdné kladkostroje, konstrukce pro osazení zásobníků na sypké hmoty, podkonstrukce pro VZT jednotky, fasádní a atikové podkonstrukce, vstupní přístřešek, nosnou konstrukci vrátnice, venkovní schody a další.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
       
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz