CZ | EN
foto foto foto foto  

Most na silnici I/67 v km 0,360, přes Bohumínskou Stružku, trať ČD a ul. J. Palacha

Zákazník: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Stupeň projektu: Realizační dokumentace OK

Realizace projektu: 03/2009 - 12/2009

Nosná konstrukce mostu je tvořena krajními podélníky zavěšenými prostřednictvím 56 závěsů na 4 pylony. Mostovku tvoří 44 příčníků se spřaženou železobetonovou deskou. Rozpětí trámu v ose konstrukce jsou 30,0 m + 70,0 m + 30,0 m. Most se nachází v půdorysném oblouku R= 256 m a ve vrcholovém oblouku R= 1200 m.
Podélníky jsou navrženy jako ocelový torzně tuhý truhlík, tvořený dolní vodorovnou pásnicí, šikmou stojinou, šikmou horní pásnicí a skruženou kapotáží. Příčníky proměnného I tvaru o rozpětí 13 m jsou vevařeny radiálně mezi podélníky, nadpodporové příčníky jsou dvoustěnné. Pylony průřezu pětistěnného truhlíku výšky 13,0 m, jsou umístěny nad vnitřními podpěrami mostu a spolu s nadpodporovým příčníkem tvoří příčný polorám přenášející příčné a svislé účinky od závěsů. Kotvení závěsů je umístěno v horní třetině pylonu. Vnitřní prostor pylonů je vyplněn betonem. V příčném řezu jsou oba pylony vykloněny svojí osou od vertikály tak, že špička směřuje vždy ven z mostu. Závěsy jsou navrženy jako tyčové, v dolní části rektifikovatelné. Uložení na spodní stavbu je realizováno prostřednictvím hrncových ložisek. Tahové reakce zavěšeného mostu na opěrách jsou zachyceny pomocí táhel ukotvených do základu.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
       
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz