CZ | EN
foto foto foto foto  

Terminál dopravy Tanvald - Šumburk nad

Zákazník: Kunovský s.r.o.

Stupeň projektu: Realizační a výrobní dokumentace ocelových konstrukcí

Realizace projektu: 12/2011 - 02/2012

Terminál dopravy v Tanvaldu je soubor staveb zastřešujících nástupiště nového autobusového nádraží. Je umístěný v těsné blízkosti vlakového nádraží a má nahradit stávající autobusové nádraží vzdálené téměř kilometr od vlakového. Tvoří jej tři samostatné stavební objekty - zastřešení hlavního nástupiště, zázemí terminálu a solitérní zastávky. Všechny objekty mají nosné ocelové konstrukce a je na nich použita kombinace zastřešení pevnou střechou a textilní membránou. Zastřešení hlavního nástupiště je největší objekt terminálu. Je dlouhé 44 m, široké 5 m a skládá se z různých typů rámových konstrukcí nesoucích zastřešení. Zázemí terminálu je bufet a sociální zařízení, půdorysně má eliptický tvar s délkami os a = 6,5 a b = 3,25 m. Konstrukce zázemí je příhradová, částečně uložená na betonové stěně, částečně na ocelových sloupech, se dvěma vzpěrami různých výšek nesoucími membránu. Solitérní zastávky jsou prostorové rámy obdélníkového půdorysu rozměrů 4,5 × 2,4 m.
Generálním projektantem terminálu byla kancelář Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., autorem projektu textilních membrán i jejich dodavatelem firma Kunovský s.r.o.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto
       
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz