CZ | EN
foto foto foto foto  

Ověření únosnosti a následné zesílení nosné konstrukce supermarketu ve Žďáru nad Sázavou

Zákazník: Manhattan Real Estate Management s.r.o., Level Hlinsko spol. s.r.o.

Stupeň projektu: Ověření únosnosti stávající konstrukce, Realizační dokumentace zesílení konstrukce

Realizace projektu: 01/2012 - 05/2012

Jedná se o jednopodlažní jednolodní halový objekt o půdorysných rozměrech 30 x 48 m, se sedlovým sklonem střechy. Výška v hřebeni je 6 m. Nosnou konstrukci tvoří příčné kloubově uložené rámy z plnostěnných svařovaných náběhovaných nosníků na rozpětí 30 m. Rámy jsou děleny šroubovanými styky v místě rámového rohu, ve 1 rozpětí a uprostřed. Na horní pásnici příčných rámů jsou přes svařované botky přišroubovány spojité vaznice z tenkostěnných Z profilů.
Na žádost vlastníka objektu bylo provedeno kompletní zaměření konstrukce, odebrání vzorků ocelové konstrukce za účelem zjištění pevnostní třídy oceli a následně ověření únosnosti stávající ocelové konstrukce na účinky zatížení dle aktuálně platných norem s výsledkem nevyhovující. Následně se vlastník objektu rozhodl pro zesílení konstrukce. Příčle hlavních rámů byly doplněny dolní příhradovinou tvořenou prvky z trubek. Statická výška příhradoviny uprostřed rozpětí je 1,5 m. Sloupy rámů byly zesíleny navařením L profilů k vnitřním pásnicím. Některé vaznice byly zesíleny vzpínadly z L profilů.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
foto      
       
       
       
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz