CZ | EN
foto foto foto foto  

VUT Brno - Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií

Zákazník: Hexaplan international, spol. s r.o.

Architekt: Ing. arch. Josef Pálka

Stupeň projektu: Dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

Realizace projektu: 03/2009 - 11/2009

Návrh ocelových konstrukcí auly a čtyř venkovních schodišť. Obsahem úvodní částí projektu byla studie konstrukčního řešení auly, včetně možností jejího opláštění. Výsledný návrh základního nosného systému je obdobný jako u 57 let staré konstrukce kopule brněnské hvězdárny.

- ZPĚT -

foto foto
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz