CZ | EN
foto foto foto foto  

Most přes údolí Berounky - nosná
konstrukce skruže

Zákazník: Bögl a Krýsl, k. s.

Stupeň projektu: Výrobně technická dokumentace

Realizace projektu: 05/2009 - 07/2009

Pro betonáž poslední lamely nejdelšího českého mostu navrhl zhotovitel použít konstrukci nosu, který byl vyvinut pro výsun ocelových mostů. Na konci ŽB konzoly byl nos připnut pomocí tyčí, na opěře byl uložen na PIŽMO sloupky. Po výškové rektifikaci nosu byly na konzolu mostu zavěšeny a připnuty příčníky a na ně bylo uloženo bednění. Cílem projektu bylo statické posouzení a konstrukční řešení s přihlédnutím k využitelnému materiálu stavby.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz