CZ | EN
foto foto foto foto  

Výsun mostu SO 206 Místecká

Zákazník: BÖGL a KRÝSL, k. s.

Stupeň projektu: Statická analýza a výrobně technická dokumentace

Realizace projektu: 01/2009 - 03/2009

Na začátku roku 2009 jsme byli přizváni k projektu výsunu ocelové konstrukce mostu SO 206 Místecká, přes kolejiště ČD. Délka ocelové konstrukce mostu je 243 m. Rozpětí největšího pole 75 m bylo zkráceno na 49 m použitím montážní podpěry postavené v kolejišti. Pro eliminaci deformace konzoly 820 mm, a pro nájezd na podpěry byl použit výsuvný nos délky 20 m. Náběh dolní pásnice hlavního nosníku v 1. poli mostu byl doplněn výsuvným svařovaným klínem délky 22,7 m, který v čele mostu navazuje na výsuvný nos.

Podélný tvar mostu je výrazně proměnný, přesto byl výsun navržen tak, aby na podpěrách nebyla nutná výšková rektifikace přejezdových sedel. Půdorysné odchylky mostu při výsunu, způsobené přechodnicí, dosahovaly 450 mm. Z tohoto důvodu byly na výsuvné dráze použity příčné průvlaky a na podpěrách byla zdvojena výsuvná sedla a bylo zde osazeno rektifikovatelné příčné vedení.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
foto foto
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz