CZ | EN
foto foto foto foto  

Statický výpočet výsuvného sedla

Zákazník: Bögl a Krýsl, k. s.

Stupeň projektu: Statická analýza

Realizace projektu: 03/2009

Pro montáž mostu Místecká byla použita výsuvná sedla, u nichž byla předběžným výpočtem stanovena únosnost 100 tun. Požadavkem zhotovitele bylo statické ověření, zda tato sedla přenesou reakci 300 tun, přičemž tuto únosnost si předem ověřil experimentálně. Pro výpočet byl zvolen tělesový model v programu ANSYS. Do výpočtu byly zadány materiálové charakteristiky oceli dle materiálových listů. Samotný výpočet byl proveden jako lineární a následně jako materiálově nelineární.

- ZPĚT -

foto foto foto foto
Copyright © 2009 by Filip Tesař, www.helpme.cz